Home The "Atlantikwall" Database ARN-Store ARN team
New! Tour's & trips Press-articles Links email us

PRESS ARTICLE(s) ABOUT THE 

ARN VISIT ON SOME IMPORTANT 

SITES IN NORWAY:

06/2006 - ARN at Örlandet

06 / 2006 - (ARN VISITS FÖRDE)

06 / 2004 - (ARN VISIT UBB BRUNO)

06 / 2004 - (ARN VISIT KRISTIANSUND)

TYSKERE STUDERER BUNKERE.

Etter 59 år har atter tyskere vært inne i bunkere i byen.De har dradd rundt på
kysten i årevis og fotofrafert restene etter "Festung Norwegen". Forleden
besøkte de også

maskingeværbunkeren

i Brunsvikveien.

De driver en

hjemmeside;

atlanticwall.de og skal snart trykke en bok om krigen ved Stavanger.
Fra v. Frank Karlsen (Norsk Våpenhistorisk forum) Daniel Schellenberger,Erik
Ettrup og Erik Ritterbach. Forøvrig var vi mektig imponert over dokumentasjonen
tyskerene hadde med om Norge.(Foto. Bjørn O. Angvik) 06.06.2004

ARN inside the R 633

09 / 2001 - (ARN VISIT MKB FJELL)

BACK